Ocalić Puszczę Białowieską

 

3 marca 2006

dniem międzynarodowej solidarności dla Puszczy Białowieskiej

żądamy zaprzestania rabunku polskich lasów

przyłączyliśmy się do światowej akcji obywatelskiej BISON

Białowieża International Solidarity Network

zorganizowaliśmy pikietę na ul. Półwiejskiej w Poznaniu

przy "Starym Marychu"

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

MENU

•  Biuletyn "Ten Świat" 2004 nr 1(58) 2004 "DRAMAT PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ"

•  Stanowisko PKE - Puszcza Białowieska

oraz

http://bison.org.pl

 

.....................................................................................................................................................................

Białowieża International Solidarity Network (BISON) to nazwa światowej akcji obywatelskiej dla Puszczy Białowieskiej ( http://bison.org.pl) .

 

•  W dniu 3 marca br. w wielu miastach świata (m. in. Londyn - Wielka Brytania, Bratysława - Słowacja, Helsinki - Finlandia, Kampala - Uganda, Dublin - Irlandia, Lipsk - Niemcy, Colombo - Sri Lanka, Praga - Czechy, Pretoria - Afryka Południowa, Sydney, Brisbane, Canberra - Australia, Bukareszt - Rumunia, Seul - Korea Płd., Toronto - Kanada, Kijów - Ukraina, Tokio - Japonia, Nowy Jork - USA) odbyły się akcje solidarności dla Puszczy Białowieskiej pod hasłami "Jedna Puszcza!".

•  Celem akcji było zwrócenie uwagi świata na to, że ostatni na niżu Europy las naturalny o cechach pierwotnych ulega ciągłej degradacji skutkiem trwających po stronie polskiej i białoruskiej wyrębów i braku spójnej wizji ochrony i zarządzania, Tylko 15% polskiej części jest parkiem narodowym. Tysiące listów jakie od wielu dni napływają ze świata do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wizyty w polskich ambasadach mają wzmocnić apel do prezydenta RP o objęcie osobistym protektoratem Puszczy Białowieskiej.

 

•  W styczniu br. czworo przedstawicieli BISON z USA, Białorusi, Hiszpanii i Polski złożyło prezydentowi RP apel z prośbą o osobiste objęcie protektoratem Puszczy Białowieskiej - podjęcie inicjatywy ustawodawczej (konkretnie: chodzi o objęcie ochroną wszystkich fragmentów naturalnego pochodzenia , bo nie były one sadzone ręką ludzką i stanowią o wyjątkowym charakterze Puszczy; opracowanie planu ochronnego dla całego obszaru Puszczy , w oparciu o waloryzację przyrodniczą i kulturową przy szerokiej konsultacji ponadregionalnej; zaprzestanie ingerencji w naturalne procesy na obszarach objętych ochroną.

 

•  Należy stworzyć plan objęcia całej polskiej części Puszczy parkiem narodowym pozyskując dla tego planu miejscowe społeczności. W porozumieniu ze stroną białoruską należy dążyć do utworzenia ponadnarodowego rezerwatu Puszczy Białowieskiej - obszaru dziedzictwa ludzkości, do wypracowania wspólnych dla całej Puszczy zasad ochrony.

 

Z ramienia BISON: Eunice Blavascunas (USA) blavascunas@yahoo.com t:48885353572; Zmicier Waiciuszkiewicz (Białoruś); Nuria Selva Fernandez (Hiszpania) nuriaselva@poczta.onet.pl; Janusz Korbel (Polska) ajotka1@poczta.onet.pl t:504502147. Kontakt: bisonforest@yahoo.pl oraz John Seed Rainforest Information Centre johnseed1@ozemail.com.au; prof. Tomasz Wesołowski tomwes@biol.uni.wroc.pl, 0713754037;

http://bison.org.pl, http://bison.org.pl; http://forests.org/action/alert.asp?id=poland http://www.globalresponse.org/emailcampaigns.php?record=2159