Ochrona  OCHRONA DOLINY CYBINY

Z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski od grudnia 2000 roku toczy się postępowanie administracyjne w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim o objęcie Doliny Cybiny ochroną prawną na mocy Ustawy o ochronie przyrody 

•  Park Krajobrazowy w Dolinie Cybiny.

Naszą inicjatywę utworzenia tam parku krajobrazowego poparli czołowi poznańscy ekolodzy:

prof. dr hab. Anna Bujakiewicz,

prof. dr hab. Lubomira Burhardt,

prof. dr hab. Ryszard Gołdyn,

prof. dr hab. Lech Ryszkowski,

prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski,

prof. dr hab. Stefan Żynda,

a także konserwatorzy zabytków:

mgr Maria Strzałko - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

dr Andrzej Prinke - Konserwator Zabytków Archeologicznych.

  Utworzenie parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z władzami samorządowymi. Rady zainteresowanych gmin Swarzędz i Pobiedziska dotąd nie podjęły stosownych uchwał, co faktycznie jest vetem wobec projektu.

•  Jesienią 2002 zwróciliśmy się do Wojewody Wielkopolskiego o zastosowanie w Dolinie Cybiny form ochrony nie wymagających zgody samorządów, zwłaszcza użytków ekologicznych. Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody na posiedzeniu 13 grudnia 2002 ustaliła, że obszar ten , jako korytarz ekologiczny, może zostać objęty ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Rozporządzenie w tej sprawie do tej pory nie zostało wydane.

•  Wiosną 2003 złożyliśmy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek ( napisany przy wydatnej pomocy pracowników naukowych UAM ) o włączenie Doliny Cybiny do sieci Natura 2000, gdyż Wojewódzki Zespół Realizacyjny wcześniej nie uwzględnił jej w projekcie. Wniosek został odrzucony. Dzięki staraniom Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PKE ten sam wniosek został przyjęty i dołączony do tak zwanej "shadow list" tworzonej przez organizacje pozarządowe pod patronatem Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Uwaga!!!!

Na shadow-list opublikowanej na początku 2005 roku na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/Shadow_List_PL_3.12.pdf

nie zamieszczono doliny Cybiny.