STOP ŚMIERCI - TIRY NA TORY


Stop śmierci na drogach - TIRY NA TORY

 

Jeśli nie chcesz, by TIRY dłużej terroryzowały nasz kraj – napisz do nas krótkie uzasadnienie swego stanowiska.

 

ekowielkopolska@gmail.com

 

Polski Klub Ekologiczny 61-389 Poznań, osiedle Rzeczypospolitej 111

WWW.most.org.pl/pke-ow

 

 

Wobec nieustannych konfliktów społecznych i ogromnych zniszczeń środowiska, spowodowanych nadmiernym ruchem Tirów po naszych drogach, domagamy się natychmiastowego wprowadzenia twardych restrykcji w zakresie ruchu wielkich ciężarówek.

Polski Klub Ekologiczny od lat postuluje wprowadzenie zasad racjonalnego, zrównoważonego transportu, w którym większość towarów, a zwłaszcza tranzyt, byłaby na dalekie odległości przewożona koleją.

 

Sprzeciwiamy się realizacji pochopnych planów modernizacji dróg, w których najwyższą cenę za brak wyobraźni decydentów ponosi środowisko.