Turniej Ekologiczny

 

Turniej Ekologiczny 2007

Ratujmy wielkopolskie grądy i inne naturalne lasy liściaste

Lista nagrodzonych prac

 

I

Nie przyznano. Uzasadnienie - żadna z prac nie spełniała w wystarczającym stopniu istotnych warunków regulaminu konkursu: nie wykazano, odnosząc się do badanej powierzchni, że występowanie na niej wymienianych gatunków roślin świadczy o naturalnym charakterze lasu, lub nie dokonano analizy składu gatunkowego ani struktury lasu, lub nie wskazano tendencji sukcesyjnych w kierunku lasu liściastego, lub nie przedstawiono wniosków opartych na danych zaczerpniętych z literatury.   

II

ex aequo

Anna Formanowicz

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie

Opiekun:

mgr Barbara Adamkiewicz

II

ex aequo

Zespół: Julianna Kulupa, Marta Łuczak, Magda Pajączek, Monika Piechocka

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach k/Chodzieży

Opiekun:

mgr inż. Joanna Bahyrycz

II

ex aequo

Zespół: Paulina Prukała, Małgorzata Ufland, Milena Wiśniewska, Alicja Załachowska

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach k/Chodzieży

Opiekun:

 mgr inż. Joanna Bahyrycz

III

Zespół: Patrycja Haładuda, Jagoda Owczarzak, Katarzyna Rybka, Patryk Rzepka

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach k/Chodzieży

Opiekun:

mgr inż. Joanna Bahyrycz

IV

Sylwia Ceranka

X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Opiekun:

 mgr Magdalena Sobkowiak

 

Wyniki Turnieju zatwierdza komisja PKE – Wielkopolska

Poznań, 12 października 2007 r.

·        Marek Smolarkiewicz – prezes

·        Jerzy Juszczyński – wiceprezes

·        Tomasz Bogajewski – skarbnik

·        Grażyna Bernaciak – sekretarz

·        Urszula Fiedler – członek Zarządu

·        Małgorzata Tarka – członek Zarządu

·        Andrzej Przychodzki – członek Komisji Rewizyjnej

·        Lechosław Lerczak – członek Komisji Rewizyjnej

·        Marek Zawadzki – członek komisji oceniającej