Wielkopolski Park Narodowy - Plan OchronyPlan Ochrony - Projekt dokumentu WPN opublikowany 18 sierpnia 2006

Uwagi i zastrzeżenia Polskiego Klubu Ekologicznego do projektu planu ochrony WPN z 18 sierpnia 2006