Zarząd

 

Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski,

wybrany 5 czerwca 2008 roku na trzyletnią kadencję:

Prezes – Jerze Juszczyński

Wiceprezes: Marek Smolarkiewicz

Skarbnik: Tomasz Bogajewski

Sekretarz: Marek Zawadzki

Członek Zarządu: Maria Brykczyńska

Członek Zarządu: Urszula Fiedler

Członek Zarządu: Lechosław Lerczak

Członek Zarządu: Zygmunt Marczak

 

Polski Klub Ekologiczny opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków